Други / С калай / Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, плакирани или покрити.

  • - - - 7212109011 10: С широчина, превишаваща 500 mm
  • - - - - 7212109011 80: Само повърхностно обработени
  • - - - - 7212109019 80: Други
  • - - - 7212109090 80: С широчина, непревишаваща 500 mm