Други / Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, неплакирани, нито покрити.

Deutsch 1

  • - - 7211902000 80: Перфорирани
  • - - 7211908000 80 (4/0) : Други