От желязо или стомана, ковани или щамповани.

Italiano 1 Polski 2

  • - - - - 8487905710 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 8487905790 80: Други