U-профили / Профили от желязо или от нелегирани стомани.

  • - - - 7216311000 80: С височина 80 mm или повече, но непревишаваща 220 mm
  • - - - 7216319000 80: С височина, превишаваща 220 mm