Други / Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, неплакирани, нито покрити.

Deutsch 1 Polski 1

  • - - - 7211190010 80: С широчина, превишаваща 500 mm
  • - - - 7211190090 80: С широчина, непревишаваща 500 mm