Живак / Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си; живак.

  • - - 2805401000 80: Представен в съдове с нетно съдържание 34,5 kg (стандартно тегло) и чиято стойност FOB не превишава 224 EUR на съд
  • - - 2805409000 80: Друг