Други / Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел.

Deutsch 1

 • - - 0602901000 80: Гъбен мицел
 • - - 0602902000 80: Ананасови растения
 • - - 0602903000 80 (2/0) : Зеленчукови и ягодови растения
 • - - 0602904100 10: Други
 • - - - 0602904100 20: Полски растения
 • - - - - 0602904100 30: Дървета, храсти и дръвчета
 • - - - - - 0602904100 80: Горски
 • - - - - - 0602904500 10: Други
 • - - - - - - 0602904500 80: Вкоренени издънки и млади растения
 • - - - - - - 0602904600 10: Други
 • - - - - - - - 0602904600 80: С голи корени
 • - - - - - - - 0602904700 10: Други
 • - - - - - - - - 0602904700 80: Иглолистни дървета и вечнозелени растения
 • - - - - - - - - 0602904800 80: Други
 • - - - - 0602905000 80 (2/0) : Други полски растения
 • - - - 0602907000 10: Стайни растения
 • - - - - 0602907000 80: Вкоренени издънки и млади растения, с изключение на кактусите
 • - - - - 0602909100 10: Други
 • - - - - - 0602909100 80 (2/0) : Цветни растения с пъпки или с цветове, с изключение на кактусите
 • - - - - - 0602909900 80 (2/0) : Други