От вида Mytilus spp. / Живи, пресни или охладени.

  • - - - - 0307311010 80: годни за консумация от човека
  • - - - - 0307311090 80: Други