Други / Живи животни от рода на едрия рогат добитък.

  • - - - - - - 0102294910 80: Млади мъжки говеда предназначени за угояване
  • - - - - - - 0102294920 80: Юници и крави от следните планински породи:сива, кафява, жълта и петниста "Pinzgau"
  • - - - - - - 0102294930 80: Юници и крави от породите "Schwyz" и "Fribourg"
  • - - - - - - 0102294940 80: Петнисти юници и петнисти крави от порода "Simmental"
  • - - - - - - 0102294950 80: Петнисти бикове от порода "Simmental" и бикове от породите "Schwyz" и "Fribourg"
  • - - - - - - 0102294990 80: Други