Други / Живи животни от рода на едрия рогат добитък.

  • - - - - - - 0102292910 80: Млади мъжки говеда предназначени за угояване
  • - - - - - - 0102292920 80: Юници от следните планински породи:сива, кафява, жълта и петниста "Pinzgau"
  • - - - - - - 0102292930 80: Юници от породите "Schwyz" и "Fribourg"
  • - - - - - - 0102292940 80: Петнисти юници от порода "Simmental"
  • - - - - - - 0102292950 80: Петнисти бикове от порода "Simmental" и бикове от породите "Schwyz" и "Fribourg"
  • - - - - - - 0102292990 80: Други