ЖИВИ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТАРСКИ ПРОДУКТИ.

  • 0601000000 80 (2/0) : Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой, във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория, различни от корените от № 1212
  • 0602000000 80 (5/0) : Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел
  • 0603000000 80 (8/0) : Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин
  • 0604000000 80 (2/0) : Шума, листа, клони и други части на растенията, без цветове и цветни пъпки, треви, мъхове и лишеи за букети или украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, импрегнирани или приготвени по друг начин