Други / Живи животни от рода на едрия рогат добитък.

  • - - 0102902000 80: Расови за разплод
  • - - 0102909100 10: Други
  • - - - 0102909100 80 (2/0) : Домашни видове
  • - - - 0102909900 80: Други