Други / Живи животни от рода на едрия рогат добитък.

 • - - - 0102290500 80: От подрода Bibos или от подрода Poephagus
 • - - - 0102291000 10: Други
 • - - - - 0102291000 80 (6/0) : С тегло, непревишаващо 80 kg
 • - - - - 0102292100 10: С тегло, превишаващо 80 kg, но непревишаващо 160 kg
 • - - - - - 0102292100 80: Предназначени за клане
 • - - - - - 0102292900 80 (6/0) : Други
 • - - - - 0102294100 10: С тегло, превишаващо 160 kg, но непревишаващо 300 kg
 • - - - - - 0102294100 80: Предназначени за клане
 • - - - - - 0102294900 80 (6/0) : Други
 • - - - - 0102295100 10: С тегло, превишаващо 300 kg
 • - - - - - 0102295100 20: Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали)
 • - - - - - - 0102295100 80 (2/0) : Предназначени за клане
 • - - - - - - 0102295900 80 (12/0) : Други
 • - - - - - 0102296100 10: Крави
 • - - - - - - 0102296100 80: Предназначени за клане
 • - - - - - - 0102296900 80 (4/0) : Други
 • - - - - - 0102299100 10: Други
 • - - - - - - 0102299100 80 (2/0) : Предназначени за клане
 • - - - - - - 0102299900 80 (6/0) : Други