Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми.

  • - - - 5515221100 10: Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, щрайхгарни
  • - - - - 5515221100 80: Неизбелени или избелени
  • - - - - 5515221900 80: Други
  • - - - 5515229100 10: Смесени предимно или само с вълна или с фини животински косми, камгарни
  • - - - - 5515229100 80: Неизбелени или избелени
  • - - - - 5515229900 80: Други