От вълна или от фини животински косми.

  • - - - 6202110010 80: Ръчно изработени пончо
  • - - - 6202110020 80: Ръчно изработени пелерини от вълна
  • - - - 6202110090 80: Други