МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД.

 • 1501000000 80 (3/0) : Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в №|0209|или 1503
 • 1502000000 80 (2/0) : Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от включените в №|1503
 • 1503000000 80 (5/0) : Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин
 • 1504000000 80 (3/0) : Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени
 • 1505000000 80 (2/0) : Мазнини от вълна|(серей) и производни мастни вещества от тях, включително ланолина
 • 1506000000 80: Други видове мазнини и масла от животински|произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени
 • 1507000000 80 (2/0) : Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени
 • 1508000000 80 (2/0) : Фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени
 • 1509000000 80 (2/0) : Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени
 • 1510000000 80 (2/0) : Други масла и техните фракции, получени изключително от маслини, дори рафинирани, но не химически променени и смеси от тези масла или фракции с масла или фракции от №|1509
 • 1511000000 80 (2/0) : Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени
 • 1512000000 80 (6/0) : Слънчогледово масло, памучно масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени
 • 1513000000 80 (6/0) : Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени
 • 1514000000 80 (6/0) : Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени
 • 1515000000 80 (9/0) : Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени
 • 1516000000 80 (2/0) : Животински и растителни мазнини и масла и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин
 • 1517000000 80 (2/0) : Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от №|1516
 • 1518000000 80 (9/0) : Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически променени, с изключение на тези от №|1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде
 • 1520000000 80: Суров глицерол, глицеролови води и луги
 • 1521000000 80 (2/0) : Растителни восъци (различни от триглицеридите), восък от пчели или от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени
 • 1522000000 80 (8/0) : Дегра; остатъци, получени|при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход