Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 0204100000 80 (2/0) : Цели и половин трупове от агнета, пресни или охладени
 • - 0204210000 10: Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени
 • - - 0204210000 80 (2/0) : Цели или половин трупове
 • - - 0204220000 80 (4/0) : Други необезкостени разфасовки
 • - - 0204230000 80 (6/0) : Обезкостени
 • - 0204300000 80 (2/0) : Цели и половин трупове от агнета, замразени
 • - 0204410000 10: Други меса от животни от рода на овцете, замразени
 • - - 0204410000 80 (2/0) : Цели или половин трупове
 • - - 0204420000 80 (4/0) : Други необезкостени разфасовки
 • - - 0204430000 80 (2/0) : Обезкостени
 • - 0204500000 80 (16/0) : Меса от животни от рода на козите