Месести части от диафрагмата / От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени.

  • - - - - 0206109510 80: Висококачествена
  • - - - - 0206109520 80: от бизон
  • - - - - 0206109590 80: Друга