Необезкостени / Меса от животни от рода на едрия рогат добитък.

  • - - - 0210201010 80: от бизон
  • - - - 0210201090 80: Други