Други / Живи животни от рода на едрия рогат добитък.

  • - - - - - - - 0102299921 10: Петнисти бикове от порода "Simmental" и бикове от породите "Schwyz" и "Fribourg"
  • - - - - - - - - 0102299921 80: Без нито един поникнал постоянен зъб и с тегло равно или по-голямо от 350 kg, но непревишаващо 500 kg
  • - - - - - - - - 0102299929 80: Други
  • - - - - - - - 0102299991 10: Други
  • - - - - - - - - 0102299991 80: Без нито един поникнал постоянен зъб и с тегло равно или по-голямо от 350 kg, но непревишаващо 500 kg
  • - - - - - - - - 0102299999 80: Други