Други / Проводници и кабели, с диаметър на жилото, превишаващ 0,51 mm.

Čeština 3 Deutsch 1 English 4 Français 9 Italiano 1

Медна тел със стъклофибърна електроизолация.…

Медна тел със стъклофибърна електроизолация. Диаметърът на медното жило е 1 mm, а общия диаметър на проводника е 1.25 mm.

Изделието се вгражда в предпазни приспособления на отоплителни и готварски печки и работи при напрежения, непревишаващи 1.98 mV.

Представено е без принадлежности за свързване, навито на макара.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТ МЕД КАБЕЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ИЗОЛИРАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ

Медна тел със стъклофибърна електроизолация.…

Медна тел със стъклофибърна електроизолация. Диаметърът на медното жило е 1.25 mm, а общият диаметър на проводника е 1.5 mm.

Изделието се вгражда в предпазни приспособления на отопплителни и готварски печки и работи при напрежения непревищаващи 1.98 mV.

Представено е без принадлежности за свързване, навито на макара.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ МЕД КАБЕЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ИЗОЛИРАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ