Други / Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници (дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна, дори съдържащи електрически проводници или снабдени с части за свързване.

Čeština 1 Deutsch 11 English 4 Español 2 Français 8 Latviešu 1 Polski 1 Română 2

Медна тел със стъклофибърна електро изолация.…

Медна тел със стъклофибърна електро изолация. Диаметърът на медното жило е 1.25 мм, а общият диаметър на проводника е 1.5 мм.

Изделието се вгражда в предпазни приспособления на отоплителни и готварски печки и работи при напрежения непревишаващи 1,98mV.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ОТ МЕД КАБЕЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ В ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ