Тон с жълти перки - албакор (Thunnus albacares).

Español 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0303422000 80: Предназначен за промишлено производство на продуктите от № 1604
  • - - - 0303429000 80: Друг