Фармацевтични препарати и артикули, посочени в забележка 4 от настоящата глава.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 3006100000 80 (3/0) : Стерилни катгути и други подобни стерилни конци за хирургически шевове (включително стерилните резорбируеми конци, употребявани в хирургията или стоматологията) и стерилни лепила за органични тъкани, използвани в хирургията за затваряне на рани; стерилни ламинарии; стерилни резорбируеми кръвоспиращи средства, употребявани в хирургията или стоматологията; стерилни средства за предотвратяване на сраствания, използвани в хирургията или стоматологията, дори резорбируеми
  • - 3006200000 80: Реактиви, предназначени за определяне на кръвните групи или фактори
  • - 3006300000 80: Контрастни препарати за рентгенови прегледи; диагностични реактиви, предназначени за приложение върху пациенти
  • - 3006400000 80: Зъболекарски цименти и други материали за запълване на зъби; цименти за възстановяване на костите
  • - 3006500000 80: окомплектуваните фармацевтични чанти и кутии за оказване на първа медицинска помощ
  • - 3006600000 80: Противозачатъчни химически препарати на базата на хормони, на други продукти от № 2937 или на спермициди
  • - 3006700000 80: Препарати, представени под формата на гел, предназначени за използване в хуманната или ветеринарната медицина като лубриканти преди хирургически операции или медицински преглед, или като свързващ агент между тялото и медицинските инструменти
  • - 3006910000 10: Други
  • - - 3006910000 80: Приспособления за стомия
  • - - 3006920000 80: Фармацевтични отпадъци