От захарна тръстика, упомената в забележка 2 към подпозициите към настоящата глава.

  • - - - 1701131000 80: Предназначена за рафиниране
  • - - - 1701139000 80: Друга