Поцинковани / Други, заварени, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани.