Задна част и половин задна част.

  • - - - - 0204425010 80: От домашни овце
  • - - - - 0204425090 80: Други