Други / Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти и сокове.

Français 1

  • - - - 2403191000 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g
  • - - - 2403199000 80: Други