Заместители на хайвер / Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби.

Deutsch 1 Français 3 Nederlands 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 1604320020 80: Хайвер от риба, измит, изчистен от прилепналите по него части от вътрешните органи, осолен или в саламура, за преработка в заместители на хайвер
  • - - - 1604320090 80: Други