Други / С магнитни ленти / Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори с вграден приемател на образ и звук (видеотунер).

  • - - - 8521109510 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8521109590 80: Други