Кутии за затваряне чрез заваряване или обковаване.

  • - - - 7310211100 80: Консервни кутии от типовете, използвани за хранителни стоки
  • - - - 7310211900 80: Консервни кутии от типовете, използвани за напитки
  • - - - 7310219100 10: Други, с дебелина на стените
  • - - - - 7310219100 80: По-малка от 0,5 mm
  • - - - - 7310219900 80: Равна или по-голяма от 0,5 mm