Захарин и неговите соли / Съединения с карбоксилимидна функционална група (включително захарина и неговите соли) или с иминна функционална група.

  • - - - 2925110020 80: Захарин и неговата натриева сол
  • - - - 2925110090 80: Други