Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители.

Deutsch 2 English 1 Español 1 Suomi 1 Français 6 Nederlands 1 Polski 2 Svenska 2

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

Какао на прах, без прибавка на захар или…

какао; като прах; в твърда форма; поставени в опаковки; за човешка…

Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители. Продуктът е получен от предварително печени зърна на какаото (Theobroma cacao) с премахнати черупки и с последващи обработки: смилане, охлаждане, пресоване, пулверизиране и пресяване.

Какаото е предназначено за човешка консумация и е в опаковки от 25 кг.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАКАО КАТО ПРАХ В ТВЪРДА ФОРМА ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ