С тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %.

  • - - - - 0811201110 80: Малини
  • - - - - 0811201190 80: Други