С тегловно съдържание на захар, превишаващо 15 %.

  • - - - - - 2008507130 80: Под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - - 2008507190 80: Други