Други / Кинематографски филми, експонирани и проявени, неми или със зарегистриран звук или само със зарегистриран звук.

  • - - 3706905200 80: Съдържащи само звукозапис; негативи; междинни работни позитиви; филми за кинохроника
  • - - 3706909100 10: Други, с широчина
  • - - - 3706909100 80: Под 10 mm
  • - - - 3706909900 80: 10 mm или повече