Позволяващи единствено записването на звук и на образ, заснети от самата камера.

  • - - - - 8525809110 80: Камера: - с тегло не повече от 5,9 kg, - без кутия, - с размери не повече от 405 mm !x! 315 mm, - или с единичен прибор със зарядна връзка (CCD), или със сензор тип CMOS, - с ефективно не повече от 5 мегапиксела, за използване в телевизионна система за видеонаблюдение (CCTV) или за оборудване за зрителни проверки
  • - - - - 8525809190 80: Друг