Зеленчукови смеси / Други зеленчуци; зеленчукови смеси.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0711909010 80: Зеленчукови смеси, съдържащи чесън и/или Allium ampeloprasum
  • - - - 0711909090 80: Други