Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 8701 10, на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705.

Čeština 1 Deutsch 14 English 7 Français 16 Magyar 3 Slovenčina 3

  • - - - - 8708991010 80: Система за шестслоен горивен резервоар от композитен материал, включваща: - отвор за пълнене с гориво, - фланцеви помпен възел (PFA), - вентилация с клапан за затваряне при преобръщане, монтирана отгоре на резервоара, и - резбови отвори за фланцевия помпен възел, за използване при производството на превозни средства с висока проходимост или на превозни средства със специално предназначение
  • - - - - 8708991030 80: Държач за преден радиатор, със или без каучукови тампони, за използване в производството на стоки от глава 87
  • - - - - 8708991040 80: Поддържаща конзола от желязо или стомана, с отвори за монтаж, дори с гайки за стягане, за прикрепване на предавателната кутия към каросерията на автомобила, за употреба в производството на стоки от глава 87
  • - - - - 8708991050 80: Клавиатури от силикон или пластмаса, - със или без части от метал, пластмаса, епоксидна смола, усилена със стъклени влакна, или дърво, - напечатани или не, или с повърхностна обработка, - със или без електрически проводящи елементи, - със или без клавиатурно фолио, залепено върху клавиатурата, - със или без защитно фолио, - еднослойни или многослойни
  • - - - - 8708991060 80: Алуминиева конзолна подставка за двигател със следните размери: - височина над 10 mm, но не повече от 200 mm - широчина над 10 mm, но не повече от 200 mm - дължина над 10 mm, но не повече от 200 mm оборудвана с най-малко два отвора за закрепване, направена от алуминиеви сплави ENAC-46100 или ENAC-42100 (въз основа на стандарта EN:1706) със следните характеристики: - вътрешна порьозност не повече от 1 mm; - външна порьозност не повече от 2 mm; - твърдост по Rockwell HRB 10 или повече от вида, използван в производството на системи за окачване на двигателя в моторни превозни средства
  • - - - - 8708991070 80: Предавателна кутия (трансмисия) с един вход и два изхода, разположена в корпус от лят алуминий, с общи размери не повече от 148 mm (± 1 mm)  x 213 mm (± 1 mm) x 273 mm (± 1 mm) , състояща се най-малко от следното: - два електромагнитни еднопосочни съединителя, които работят в противоположни посоки, - входящ вал с външен диаметър 24 mm (± 1 mm), завършващ с шлиц с 22 зъба, и - коаксиална изходяща втулка с вътрешен диаметър 22 mm или повече, но не повече от 30 mm, завършваща със шлиц с 22 или повече, но не повече от 28 зъба, за използване при производството на превозни средства с висока проходимост или на превозни средства със специално предназначение
  • - - - - 8708991090 80: Други