Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 8701 10, на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705.

  • - - - - 8708991010 80: Система за шестслоен горивен резервоар от композитен материал, включваща: -|отвор за пълнене с гориво, -|фланцеви помпен възел (PFA), -|вентилация с клапан за затваряне при преобръщане, монтирана отгоре на резервоара, и -|резбови отвори за фланцевия помпен възел, за използване при производството на превозни средства с висока проходимост или на превозни средства със специално предназначение
  • - - - - 8708991030 80: Държач за преден радиатор, със или без каучукови тампони, за използване в производството на стоки от глава 87
  • - - - - 8708991040 80: Поддържаща конзола от желязо или стомана, с отвори за монтаж, дори с гайки за стягане, за прикрепване на предавателната кутия към каросерията на автомобила, за употреба в производството на стоки от глава 87
  • - - - - 8708991050 80: Клавиатури от силикон или пластмаса, -|със или без части от метал, пластмаса, епоксидна смола, усилена със стъклени влакна, или дърво, -|напечатани или не, или с повърхностна обработка, -|със или без електрически проводящи елементи, -|със или без клавиатурно фолио, залепено върху клавиатурата, -|със или без защитно фолио, -|еднослойни или многослойни
  • - - - - 8708991060 80: Алуминиева конзолна подставка за двигател със следните размери: -|височина над 10|mm, но не повече от 200|mm -|широчина над 10|mm, но не повече от 200|mm -|дължина над 10|mm, но не повече от 200|mm оборудвана с най-малко два отвора за закрепване, направена от алуминиеви сплави ENAC-46100|или ENAC-42100|(въз основа на стандарта EN:1706) със следните характеристики: -|вътрешна порьозност не повече от 1|mm; -|външна порьозност не повече от 2|mm; -|твърдост по Rockwell HRB 10|или повече от вида, използван в производството на системи за окачване на двигателя в моторни превозни средства
  • - - - - 8708991070 80: Предавателна кутия (трансмисия) с един вход и два изхода, разположена в корпус от лят алуминий, с общи размери не повече от 148|mm (± 1|mm)| x 213|mm (± 1|mm) x 273|mm (± 1|mm)|, състояща се най-малко от следното: -|два електромагнитни еднопосочни съединителя, които работят в противоположни посоки, -|входящ вал с външен диаметър 24|mm (±|1|mm), завършващ с шлиц с 22|зъба, и -|коаксиална изходяща втулка с вътрешен диаметър 22|mm или повече, но не повече от 30|mm, завършваща със шлиц с 22|или повече, но не повече от 28|зъба, за използване при производството на превозни средства с висока проходимост или на превозни средства със специално предназначение
  • - - - - 8708991090 80: Други