Зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 0710100000 80: Картофи
  • - 0710210000 10: Бобови зеленчуци, със или без шушулките
  • - - 0710210000 80 (2/0) : Грах (Pisum sativum)
  • - - 0710220000 80 (2/0) : Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)
  • - - 0710290000 80: Други
  • - 0710300000 80: Спанак, новозеландски спанак и лобода
  • - 0710400000 80 (2/0) : Сладка царевица
  • - 0710800000 80 (11/0) : Други зеленчуци
  • - 0710900000 80 (2/0) : Зеленчукови смеси