Други / Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация зеленчуци от рода Brassica, пресни или охладени.

  • - - 0704901000 80: Бяло главесто зеле и червено главесто зеле
  • - - 0704909000 80 (3/0) : Други