В други полуобработени форми / Злато (включително платинираното злато) в необработени или полуобработени форми, или на прах.

  • - - - 7108131000 80: Пръчки, телове и профили, с плътно сечение; плочи; листове и ленти, чиято дебелина, без носача, превишава 0,15 mm
  • - - - 7108138000 80: Други