С цилиндрични зъбни колела / Зъбни предавки и фрикционни колела, различни от зъбни колела и други трансмисионни елементи, представени самостоятелно; сачмено-винтови и ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори, включително хидравличните преобразуватели.

  • - - - - 8483402110 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8483402190 80: Други