Други / Зъбни предавки и фрикционни колела, различни от зъбни колела и други трансмисионни елементи, представени самостоятелно; сачмено-винтови и ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори, включително хидравличните преобразуватели.

  • - - - - 8483402910 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8483402950 10: Друг
  • - - - - - 8483402950 80: Зъбна предавка с цилиндрични зъбни колела, с: - максимален момент на въртене 50 Nm или повече, но не повече от 9 000 Nm, - предавателни отношения 1:50 или повече, но не повече от 1:475, - мъртъв ход не повече от една дъгова минута, - ефикасност над 80 % от вид, използван при ръце на роботи
  • - - - - - 8483402960 80: Планетарен предавателен механизъм от вида, използван за задвижване на ръчни електрически уреди, със: -|номинален въртящ момент|25|Nm|или повече, но непревишаващ|70|Nm, -|стандартен коефициент на предаване 1:12,7|или повече, но непревишаващ 1:64,3
  • - - - - - 8483402989 80: Друг