Спринцовки, със или без игли / Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението.

  • - - - 9018311000 80: Пластмасови
  • - - - 9018319000 80: Други