С кръгли зърна / Ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори полиран или гланциран.

  • - - - - - 1006302110 80: В директни опаковки с нетно тегло непревишаващо 5 kg
  • - - - - - 1006302120 80: В директни опаковки с нетно тегло превишаващо 5 kg, но непревишаващо 20 kg
  • - - - - - 1006302190 80: Друг