Платини, игли и други артикули, използвани при образуването на бримките.

  • - - - 8448511000 80: Платини
  • - - - 8448519000 80: Други