Игнам (индийски картоф) (Dioscorea spp.).

  • - - 0714300010 80: От видовете, използвани за консумация от човека, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 28 kg, пресни и цели, или замразени без кората, дори нарязани на парчета
  • - - 0714300090 80: Други