Неизбелени, изварени или избелени.

  • - - 5005001010 80: Прежди изцяло от отпадъци от естествена коприна (дреб), непригодени за продажба на дребно
  • - - 5005001090 80: Други