Други / Тантал и изделия от тантал, включително отпадъците и отломките.

  • - - 8103901000 80: Пръти (различни от получените само чрез синтероване), профили, телове, ламарини, ленти, листове и фолио
  • - - 8103909000 80 (2/0) : Други